Obsah

Vize rozvoje obce

Vize rozvoje je zásadním koncepčním podkladem ke zpracování nového územního plánu pro Hlásnou Třebaň a Rovinu. Jedná se o komplexní urbanistický a architektonický názor na celou obec, který má za úkol pomoci nasměrovat budoucí vývoj obce a zapojit do tohoto procesu občany. Vize rozvoje navrhuje způsoby využití a podobu jednotlivých míst, doporučuje nastavení parametrů pro novou zástavbu a ulice a také doporučuje možné nastavení regulací pro zklidnění dopravy, parkování. Pohlíží na obec jako urbanistický celek a jde postupně do architektonických detailů. 

Prezentace veřejnosti

Představení návrhu obyvatelům proběhne 1. dubna 2022 v Sokolovně. Připravili jsme si s vedením obce i interiérovou výstavu v Sokolovně a venkovní výstavu rozmístěnou po celém katastru obce. Udělejte si příjemný výlet po Vašem okolí a poznejte místa, která by mohla být v budoucnu zatraktivněna. Venkovní výstava je spojena s hrou pro děti i dospělé.

Vize rozvoje

49°55'20.2"N 14°11'50.2"E

On-line verze:

https://hlasnatreban.cityupgrade.cz

City Upgrade